Peter Brock (Mercedes-Benz Trucks): “Markt groeit met 17% in 2014”

Peter Brock (Mercedes-Benz Trucks): “Markt groeit met 17% in 2014”

Peter Brock, Sales & Marketing Manager bij Mercedes-Benz België, toonde zich zeer optimistisch op het einde van vorig jaar. Toen voorspelde hij dat de markt (+ 6 ton) met 25% zou stijgen in 2014. Een paar maanden later is dit optimisme enigszins getemperd. Toch blijft hij zeer positief ingesteld en spreekt hij van een stijging van 17% in 2014.

“Als men ziet dat de Belgische markt eind februari een groei van 37% vertoont, mag men terecht optimistisch zijn”, zegt Peter Brock. “Dankzij het effect van Euro 6 en de lichte verbetering van de globale economie, moeten we normaal gezien uitkomen op een stijging van 17%.” Peter Brock is niet alleen positief over de markt in 2014. Hij is ook tevreden met de behaalde resultaten van zijn eigen merk: “In het segment van meer dan 6 ton is ons marktaandeel gestegen van 15 naar 16,5%, waarbij vooral het gamma van de ‘medium heavy duty’ en de trekkers het goed gedaan hebben. Op dit vlak zijn we gestegen van 13,4% naar 16,8%.” Voor dit jaar wil Peter Brock zich niet vastpinnen op een welbepaald cijfer, maar toch rekent hij op een verdere toename van het marktaandeel op de Belgische markt.

27/03/2014
Recent news

More news >>