Nieuw transportconcept: de ‘watertruck’

Nieuw transportconcept: de ‘watertruck’

Het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) gaat als partner van het Europese project Watertruck tests op grote schaal organiseren met het concept Watertruck. Doelstelling: het project Watertruck operationeel maken op de Europese waterwegen. Het concept Watertruck steunt op de ontkoppeling van aspecten in verband met laden/lossen door gebruik te maken van kleine aken en kleine duwboten. Daardoor kan de schipper elke dag naar huis gaan. Het concept is bijzonder geschikt voor kleine waterwegen. De kleine aken kunnen echter op de grote waterwegen in konvooien gehergroepeerd worden, waardoor de totale transportkost vermindert.

24/05/2013
Recent news

More news >>