Inschrijvingen: lichte voertuigen noteren stijging; daling in het zware gamma

Inschrijvingen: lichte voertuigen noteren stijging; daling in het zware gamma

De FOD Mobiliteit en Vervoer en Febiac hebben de inschrijvingscijfers van nieuwe voertuigen voor de maand april 2013 bekendgemaakt. De lichte voertuigen (tot 3,5 ton) noteerden een stijging met 16,21% (6.002 ingeschreven voertuigen t.o.v. 5.165 in april van vorig jaar). De voertuigen van 3,5 tot 16 ton deden het niet goed. De inschrijvingen daalden met 27,59% (105 ingeschreven voertuigen). Bij de voertuigen van meer dan 16 ton zien we een nog sterkere daling: – 30,82% (458 inschrijvingen). Als we deze laatste categorie in detail bekijken, stellen we vast dat het aantal ingeschreven bakwagens met 36,32% is gedaald (142 inschrijvingen). Het aantal ingeschreven trekkers is gedaald met 28,02% (316 voertuigen). Dezelfde dalende tendens zien we bij de opleggers: -10,99% (316 voertuigen). De aanhangwagens doen het dan weer beter. Hier noteerden we een stijging met 11,25% (goed voor 702 ingeschreven voertuigen).

06/05/2013
Recent news

More news >>